Huawei ຊະນະການປະມູນໂຄງການກັກເກັບພະລັງງານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ

    Huawei Digital Power ໄດ້ສະຫຼຸບການປະຊຸມສຸດຍອດພະລັງງານດີຈີຕອນທົ່ວໂລກ ປີ 2021 ຢູ່ດູໄບ ສະຫາລັດອາຣັບເອມີເລດ ວັນທີ 16 ຕຸລາ ຜ່ານມາ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນ ຈາກ 67 ປະເທດ ເຊິ່ງການປະຊຸມດັ່ງກ່າວ Huawei Digital Power ໄດ້ລົງນາມສັນຍາທີ່ສໍາຄັນກັບ SEPCOIII ສໍາລັບໂຄງການ Red Sea ດ້ວຍ 400 MW PV ບວກກັບວິທີເກັບຮັກສາພະລັງງານແບັດເຕີຣີ 1300 MWh (BESS) ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ເປັນໂຄງການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ເຊິ່ງທັງສອງຝ່າຍຈະຮ່ວມມືກັນເພື່ອຊ່ວຍຊາອຸດິອາຣາບີສ້າງສູນພະລັງງານສະອາດ ແລະ ເສດຖະກິດຮັກສາສິ່ງເວດລ້ອມທົ່ວໂລກ.

    ໂຄງການເກັບຮັກສາພະລັງງານ off-grid 1300 MWh ເປັນຊະນິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ຈຸດສຳຄັນຂອງອຸດສາຫະກຳການເກັບຮັກສາພະລັງງານທົ່ວໂລກ ສ່ວນໂຄງການ Red Sea ຖືກຈັດເຂົ້າໃນວິໄສທັດ Saudi ປີ 2030 ເປັນໂຄງການຫຼັກ  ຜູ້ພັດທະນາສິ່ງນີ້  ແມ່ນ ACWA Power ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາທົ່ວໄປຂອງ EPC ແມ່ນ SEPCOIII ຕັ້ງຢູ່ເທິງ Red Sea NEOM ຍັງຖືກເອີ້ນວ່າເປັນເມືອງແຫ່ງອະນາຄົດ ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານທົດແທນທັງໝົດ ມັນຈະນໍາໄປສູ່ວິຖີຊີວິດໃໝ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດໃໝ່ ເນື່ອງຈາກຊັບພະຍາກອນ ເປັນຕົ້ນ ນໍ້າມັນ ນັບມື້ຫຼຸດລົງ.

    ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ ພ້ອມທັງການໃຊ້ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫຼາຍກວ່າ 8 GWh Huawei Digital Power ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະລວມເອົາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານດີຈີຕອນເຂົ້າກັບເຕັກໂນໂລຊີ PV ແລະ ການເກັບຮັກສາພະລັງງານເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອສ້າງປະສິດທິຜົນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ລະບົບຈັດເກັບພະລັງງານ string ທີ່ອັດສະລິຍະທີ່ປອດໄພ ໂດຍໃຊ້ string ຄວາມສະຫຼາດ ແລະ ການອອກແບບແບບໂມດຸນ ເລັງໜ້າຊ່ວຍ PV ໃຫ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼັກ ສ້າງການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ. 

# ຂ່າວ & ພາບ :  ສະບາໄພ

error: Content is protected !!