ການຟື້ນຕົວດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຊັກຊ້າ ເນື່ອງ​ຈາກການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19

    ອີງຕາມບົດລາຍງານຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2021 ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຊັກຊ້າລົງ ເນື່ອງ​ຈາກຄື້ນທີ່ສອງຂອງການລະບາດພະ ຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸນລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (ໂຄວິດ-19) ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ປິດ​ປະ​ເທດ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຫຼຸດ​ລົ​ງ​.

    ອີງຕາມບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ການຄາດຄະເນການພັດທະນາຂອງອາຊີປະຈຳປີ 2021 ສະບັບປັບປຸງ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021 ເມື່ອທຽບໃສ່ 4,0% ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ການຟື້ນຕົວຂອງ​ເສດ​ຖ​ະ​ກິດໃນທົ່ວໂລກ ຄາດວ່າຈະກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕພາຍໃນປະເທດໃນປີ 2022 ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕໍ່າກວ່າທີ່ ADB ໄດ້ມີ​ການຄາດຄະເນໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້.

    ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ທະນາກະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ADB ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ບັນດານະໂຍບາຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຂອງ​ຂະ​ແໜງອຸດສະຫະກຳຫຼຸດລົງ ແລະ ສ້າງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງຂ​ະ​ແໜງການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຂອງກິດຈະກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດ້ເພີ່ມຈຳ​ນ​ວ​ນ​ຄົນວ່າງງານ ແລະ ຫຼຸດລາຍໄດ້ຂອງຄົວເຮືອນລົງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີການສຶກສາ​ບໍ່​ສູງ. ການຟື້ນຕົວໄວຈາກການລະບາດພະຍາດ ແມ່ນຂຶ້ນກັບນະໂຍບາຍທີ່​ຈ​ະໃຫ້​ການສະໜັບສະໜູນແກ່ບັນດາທຸລະກິດ ແລະ ຄົວເຮືອນ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບ ‘ການດໍາລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່’.” ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຢູ່ພາຍໃນປະເທດທີ່ຫຼຸດລົງ ໂດຍສະເລ່ຍ ໃນໄລຍະ 7 ເດືອນທໍາອິດຂອງປີນີ້ ອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນລະດັບ 3,1%. ຄ່າສະກຸນເງິນກີບໄດ້ຫຼຸດລົງ ເມື່ອທຽບກັບຄ່າສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຄວາມ​ແຕກ​ໂຕນຂ​ອ​ງອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງທາງການ ແລະ ທົ່ວໄປ ສໍາລັບເງິ​ນກີບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ​ແມ່​ນ​ຫຼາຍ​ກ​ວ່​າ 20% ໃນໄລຍະເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງສະ​ທ້ອ​ນ​ໃຫ້​ເຫັນເຖິງການຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່​ພາຍ​ໃນ ຫຼັງຈ​າກມີການຊໍາລະໜີ້ສິນຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ລັດຈຳ​ນວນ​ຫຼ​າຍ ການເກັບລາຍຮັບ ຍັງບໍ່ທັນກັບຄືນສູ່ລະດັບກ່ອນມີການ​ແຜ່ລະບາດພະຍາດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການເງິນພາກລັດຍັງຄົງຖືກຈໍາກັດ.

    ບົດລາຍງານ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ  ການຟື້ນຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກການອອກໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃໝ່ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າ ພ້ອມທັງການເປີດນໍາໃຊ້ທາງລົດໄຟເຊຶ່ອມຈອດລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ຕາມແຜນທີ່ໄດ້ວາງໄວ້. ໂດຍການຄາດການວ່າ ອຸນຫະພູມທີ່ອຸ່ນຂຶ້ນ ແລະ ຝົນຕົກຖືກຕ້ອງຕາມລະດູ ການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ແມ່ນຄາດວ່າຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບ ແຕ່ສິ່ງທ້າທາຍຍັງຄົງມີຢູ່ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບົດລາຍງານ ການຄາດຄະເນການພັດທະນາຂອງອາຊີປະຈຳປີ 2021 ສະບັບເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ບັນດາມາດຕະການໃໝ່ເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການສັກຢາວັກຊີນ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດມີ​ກາ​ນ​ຂ​ະ​ຫຍ​າຍຕົວ ມາດຕະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ປັບປຸງບັນຍາກາດສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກລົງທຶນ ຍັງຄົງມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ການຟື້​ນຕົວ​ຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງຄົວເຮືອນ.

# ຂ່າວ – ພາບ : ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

error: Content is protected !!